Urząd Dozoru Technicznego

Posiadamy certyfikat UDT. Instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Uprawnienia F-Gazy

Wszyscy pracownicy posiadają certyfikaty dla personelu FGAZ niezbędne do przeprowadzenia montażu urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych.

SEP

Posiadamy uprawnienia SEP G1,G2,G3 E+D do 1 kV, pozwalające podłączać do sieci energetycznej jednostki klimatyzacyjne.

Dlaczego potrzebne są uprawnienia do zakupu klimatyzatora

Montaż, demontaż oraz serwis klimatyzacji może być wykonywany przez firmę

posiadają certyfikat wydany przed Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z

wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę

ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Nowelizacja

dostosowująca polskie przepisy prawne do rozporządzeń unijnych ustawy została

przeprowadzona w 2018.

Nasza firma posiada wszystkie certyfikaty i uprawnienia niezbędne do montażu

klimatyzatorów typu SPLIT i MULTISPLIT. Dodatkowo regularnie uczestniczymy

w szkoleniach produktowych producentów klimatyzacji